วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ กันทิมา กล่อมจิตร
ค.บ. 2เอกสังคม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สีที่ชอบ สีฟ้า สีแดง สีเขียว
อาหารที่ชอบ ข้าวผัดรวมมิตร
ผลไม้ที่ชอบ ชมพู่ แตงโม
คติประจำใจ ทำวันนี้ไห้ดีที่สุด